Tekniq garantiordning

Salten El ApS er medlem af brancheorganisationen Tekniq. Det sikrer dig, at du er dækket af Tekniq’s garantiordning.

Læs mere om garantiordningen fra Tekniq på organisationens hjemmeside