Miljøpolitik

Vi prioriterer miljø- og energivenlige løsninger inden for det el-tekniske område.

Det er til gavn for miljøet og det kan sikre dig besparelser i form af mindre driftsudgifter for de elektriske installationer.

Eksempelvis anvender vi i videst muligt omfang kun halogenfrie kabler, der er et miljøvenligt alternativ til de almindelige installationskabler i PVC.

Vi sorterer vores affald i ikke mindre end syv forskellig slags, så miljøbelastning bliver så lav som muligt og mest muligt af vores affald genbruges.